10/16/2016

Invitation: Fashion LIVE!


Hooray, it's that time of the year again, for the fourth time, THE fashion event of the year, Fashion LIVE! will be live and kicking, this week from 19th to 21th of October - see the schedule of the catwalks here, and look for the tickets buy the tickets here. 
Last year, due to mummy duties, I saw only two or three shows, this time I am planning to see a lot more! With the help of littleM and my man, keeping my fingers crossed!
Insider information: tells me, there will be a kid's corner during the day to have some fun for future fashion lovers, including colouring designer sketches. How cool is that? Actually, I might be the one doing that, ha. See you at Stará tržnica.

Hurá, je to tu zas, už po štvrtý raz: módny highlight roka, Fashion LIVE! naživo a v plnej kráse, tento týždeň od 19ho do 21ho októbra. Program prehliadok si môžete pozrieť tu aha, a tu je link na predaj lístkov
Minulý rok som vďaka čerstvej materskej videla iba dve alebo tri prehliadky, tento rok mám oveľa odvážnejšie plány, a dúfam v pomoc malejM a môjho muža. A držím si palce!
Insájderská informácia: Fashion LIVE! pripravilo tentokrát detský kútik, aby sa cez deň mohli zabaviť aj krpatí budúci milovníci módy, a jednou z aktivít bude napríklad omaľovávanie dizajnérskych skíc. To je tak krásny nápad, to bude baviť aj mňa, ha! Vidíme sa v Starej tržnici.

10/04/2016

Frančiška, Ljubljana


A little street style message from the wonderful city of Ljubljana. Okay, first of all, why didn't anybody tell me just how cool Ljubljana is? Have you been there? Did you know? Honestly, we spent three days of our summer holiday there (the rest five in Piran and around) and fell in love with its positive vibe in the first hour of our arrival. It was sunny, bright, with great food, cafes, design shops, cyclists, a wonderful park and just overall services that made you feel this city is built for people to live in it. Oh and stylish people (most of women looked like they are shopping at COS, funnily, there is no COS in Ljubljana).
Frančiška here is a lovely lady, a pensioned doctor who just happens to be wonderful in white and yellow, as she said dressing like this is her way of enjoying life.

Letí vám malý pozdrav z ulíc čarovnej Ljubljany. Ale postupne: prečo mi nikto nepovedal, aká je Ljubljana cool? Boli se tam? Vedeli ste to? My sme tam strávili tri dni vrámci dovolenky (ďalších päť dole v Piran a okolí) a hneď prvú hodinu po príchode sme sa do nej a jej celkovej pozitívnej energie zamilovali. Bola slnečná, radostná, plná skvelého jedla, podnikov, dizajnových obchodov, so skvelým parkom a celkovými službami, z ktorých sme mali pocit, že toto mesto je tu pre ľudí, aby sa im v ňom dobre žilo. K tomu štýloví ľudia (väčšina žien vyzerala, že nakupujú v COS, pričom v Ljubljane bohužiaľ žiadny COS nie je).
Frančišku som stretla jedno ráno. Lekárka na dôchodku mi učarovala celkovým zjavom, a úplne som do jej kombinácie bielej so žltou, nádherne ju prežiarilo. Ako ona povedala, takého obliekanie je jej momentálny spôsob užívania si života.

10/03/2016

Stylish moms: Katta

Katta (33), mom of Edko (6,5) and Diana (3)

Photographer Katta Tubio is to me like a ray of sunshine (for a fact, she has recently moved with her whole adorable family from Ružomberok to Mallorca, tssss). These pictures were taken on her last visit to Slovakia and if there would be voting for a contemporary cool hippie/bohemian mom, she gets my vote. It seems that doesn't matter what she would be wearing, her laidback personal style would always shine through.
I also love her eye and the way she sees and photographs the world (a reason she was our wedding photographer), and she just launched her re-designed web page like hours ago, check it out here.
I am happy I could photographer her with Dianka and Edko, so here a little sun for you from Mallorca.

Fotografka Katta Tubio na mňa pôsobí ako zásah slnka (ona sa nedávno za slnkom sťahovala, s celou svojou krásnou rodinou vystriedala rodný Ružomberok za Mallorku... och). Tieto fotky vznikli počas jej poslednej návštevy Slovenska. Ak by bolo niekde niekedy hlasovanie za najviac súčasnú hippie/bohémsku štýlovú mamu, má moj hlas. Niekdy sa mi zdá, že je úplne jedno, čo by mala na sebe, jej nenútený osobný štýl by bolo stále jasne cítiť.
Okrem toho ma veľmi baví jej videnia sveta a to, ako ho zaznamenáva na fotografiách (aj z tohto dôvodu bola našou svadobnou fotografkou), a jej redizjanovaná stránka je ešte horúca, kuk sem.
Ja som šťastná, že som ju mohla tiež fotiť, spolu s Diankou a Edkom,  a tak tu pre vás mám slnečný pozdrav z Mallorky.How did motherhood change your wardrobe?
Because you have kids that you keep carrying around, and that wipe their hands and noses onto your trousers, you naturally expect the clothes to be more durable. So I take quality more into consideration. Which means I have less clothes, but I try to buy them so they fit together in one style. I don't look for the latest trends, I prefer timeless pieces.
I have discover Madewell, that simply fits my criteria. And it won't be very original, but I have to mention second hands. I am addicted to them. Sometimes I wake up with a feeling that today something great is waiting for me and I'm never disappointed. A Kanken backpack, Timberland shirt, Bonpoint little coat for Diana, oversized Levis jacket or 100% cashmere vintage cardigan of a brand I never heard of, all pure jewels! So moms, go for the second hand shops!

Ako materstvo zmenilo tvoj šatník?
Tým, že máš deti, ktoré neustále vláčiš na rukách a ktoré sa utierajú do tvojich nohavíc, keď majú sopeľ alebo špinavé ústa, tak prirodzene očakávaš, aby to oblečenie aj niečo vydržalo. Pozerám preto omnoho viac na kvalitu. Mám tým pádom určite menej oblečenia, ale snažím sa kupovať tak, aby k sebe ladilo a bolo v jednom štýle. Nefičím si na najnovších trendoch, ale na nadčasových kusoch oblečenia.
Objavila som značku Madewell, ktorá moje kritériá presne spĺňa. A nebude to znieť síce moc originálne, ale nedá mi nespomenúť sekáče, od ktorých som závislá. Niekedy sa zobudím s pocitom, že dnes tam určite niečo skvelé nájdem a nikdy sa nesklamem. Kanken ruksak, Timberland košeľa, Bonpoint kabátik pre Dianku, Levis oversized rifkovka alebo vintage 100% kašmírový sveter neznámej značky, úplné perly! Takže, mamy, hor sa do sekáčov!What's your advice/secret tip for other moms?
Don't take oneself too seriously. Seriously. It really helps me to remind myself that I am not the middle of the universe. Just a bit less ego. Others really won't dwell over the fact that I don't have a perfect (if any) make-up on or that my nail polish is half grown out. Maybe next time things will come together.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Nebrať sa tak vážne. Vážne. Pripomenúť si fakt, že nie som stred vesmíru, mi moc pomáha. Chce to menej ega. Naozaj nebude každý riešiť, že dnes nemám perfektný (alebo žiadny) make-up alebo že mám do polovice nechtov vyrastený lak. Veď nabudúce to snáď vyjde.What's your inspiration?
People! The ones that are not afreaid to live their lives and follow their dreams. The ones that believe in their own decisions, don't look back at what was, but live for the present. The ones that live to experience and not hoard. There are thousands of stories I have found on blogs or heard from friends. To travel around the world in a caravan, to leave your job and start sewing bags, to produce a soft drink, to open a co-working office, to sell vegan ice cream, build a hay house... there are so many of these stories and all the people inspire me so much. Thank you!

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Nachádzam ju v ľuďoch! V tých, ktorí sa neboja žiť svoj život a plniť si svoje sny. V tých, ktorí veria vo svoje rozhodnutia, neotáčajú sa za tým, čo bolo, ale sú tu pre prítomnosť. V takých, čo žijú preto, aby niečo zažili a nie nahromadili. Sú to tisíce príbehov, ktoré poznám z blogov a reálne počúvam od svojich kamarátov a známych. Cestovať po svete s deťmi v karavane, nechať svoju prácu a začať šiť kabelky, vyrábať nealkoholický nápoj, zriadiť coworkingové centrum, predávať vegánsku zmrzlinu, postaviť slamený dom... tých príbehov je strašne veľa a ľudia, ktorí za nimi stoja, ma ohromne inšpirujú. Ďakujem vám!

Katta is wearing: Cortefiel dress, Mustang sandals. Edko is wearing: Zara shorts, Lemur T-shirt, Victoria shoes sneakers. Dianka is wearing: Zara shirt and sandals, second hand shorts.

9/27/2016

Katarína, at Dobrý trh, Bratislava


So in love with crips, white shirts that you can also wear like dresses and/or tops. The black hair and black bag combo is a nice contrast. Enjoy the sun and white while it lasts.

Biele košele sú láska, najmä ak ich môžte nosiť ako šaty alebo/aj top, podľa nálady. Čierne vlasy spolu s kabelkou sú pekný kontrast. Užívajte slnko a bielu, tento týždeň by mal byť ešte letný.

8/29/2016

St.territory


As much as  I do care about skincare, I never really understood the haircare hype. Over 10 years I trust the same hairdresser, my dear Martin, occasionally we experiment with style or a bit of colour. I picked shampoos as they came, and I just took it as given that you are never completely happy with the hair you got from mother nature. Curly women want straight hair, women with straight hair want waves and women with little hair (like moms after giving birth) want any hair, and so on. I have heard about washing your hair only with water, and it rather scared me, and I never trusted hair soaps.
Until I noticed that the multitalented editor, stylist and make-up artist Martina started giving haircuts and a bit later on producing her own hair soaps, named after her frenchie, Stánička.
She has quickly gained a fan based, created her own brand St.territory, and since to me she is totally inspirational woman, I wanted to know more. So while in Prague recently, I got an appointment for a cut and a consultation and while there, I couldn't help but take pictures of her stylish flat salon.
I left with a no brainer, easy cut, two Stáničkas (a lavender one and a coffee one), an instant feeling of stronger hair and a determination to try a "no poo" hair care.

Priznávam, tak, ako si celkom fičím na pleťovej kozmetike, vlasy som nikdy extra neriešila. Už 10 rokov sa mi o ne stará môj zlatý kaderník Martin, občas zaexperimentujeme, či už s farbou alebo strihom, šampóny som používala ako prišli, brala som ako danú vec, že človek asi nikdy nie je spokojný s tým, aké vlasy mu príroda nadelila. Kučeravé ženy chcú rovné vlasy, tie s rovnými vlnité, tie s málo vlasmi (ako matky po pôrode) chcú vlasy akékoľvek, dokola. O metóde mytia vlasov iba vodou som počula, skôr ma vydesila, a mydlovým šampónom som nejak neverila.
Až kým som si nevšimla, že Martina, multitalentovaná novinárka, stylistka, vizážistka, najprv začala strihať a potom aj vyrábať vlastné mydlá na vlasy, pomenované podľa frenchie buldoga Stáničky. Veľmi rýchlo získala fanúšikovskú základňu a postavila značku St.territory. A keďže ju považujem za mega inšpiratívnu, začalo ma to zaujímať. Pri nedávnej návšteve Prahy som sa k nej objednala na strih a konzultáciu, a keď už som tam bola, nedalo mi jej príjemné bytové kaderníctvo nezvečniť. 
Odchádzala som s ľahkým strihom, dvomi Stáničkami, levandulovou a kávovou, okamžitým pocitom pevnejších vlasov a odhodlaním vyskúšať "no poo" spôsob starostlivosti o vlasy.It's been a few washes already, and my feeling of stronger hair continues, with less hair falling out. Oh, and you can see the final cut on my Instagram.

Už to bolo pár umytí a môj pocit silnejších vlasov je stále rovnaký, dokonca sa takmer zastavilo vypadávanie vlasov. Oh, a finálny strih môžete vidieť na mojom Instagrame, tu.

8/24/2016

Paulina, Bratislava


Recently I met up with Paulina, who was back home from Stockholm for a few days. It's been a year and a half since we met the last time - Pauli was a student of Fashion back then, working while studying and learning the ropes of the business. Today she is Head of Sales at the hip young Swedish label Ann-Sofie Back, which is kick ass! I am so happy for/with her.
And as she is a creative soul herself, here she is wearing a top she made from a men's shirt (love the superlong sleaves) and trousers by the label she works for.

Nedávno som sa stretla s Paulínou, ktorá bola na pár dní doma zo Štokholmu. Rozprávali sme sa po roku a pol od nášho posledného stretnutia - vtedy bola Pauli študentkou módy a popri škole pracovala a učila sa v praxi, o čom je biznis módy. Dnes je šéfkou predaja v mladej, hip švédskej značke Ann-Sofie Back, čo je super úspech, a ja sa teším s ňou.
A keďže ona je kreatívna duša, tu má na sebe top, ktorý si vyrobila z pánskej košele (tie megadlhé rukávy sú mega) a nohavice od značky, pre ktorú pracuje.8/15/2016

Blue, Bratislava


Met this cute couple some time ago at Medická gardens and I realized how wonderful it is how motherhood is such an individual thing, it comes in all forms, colours and styles. And because all moms surely from time to time feel under (even well meant) pressure how to do things, and each mom has to find her own path, form, colour and style, so high five to all moms!
Here I love their matching blue tone and the little boy, Ľuboško's kimono, brought straight from Japan. I am so going on a hunt for kimonos for littleM!

Tento milý pár som stretla nedávno v Medickej, a aj vďaka nim som si uvedomila aké je super, že materstvo je taká individuálna vec, prejavujúca sa v rôznych formách, farbách, štýloch. A vzhľadom na to, že sa každá mama určite z času na čas cíti pod tlakom (hoci aj dobre mysleným) okolia, ako treba veci robiť, a každá si prejde svojou cestou, kým nájde svoju formu, farbu, štýl, horná päťka všetkým mamám! 
Tu ma baví tá krásna modrá harmónia a parádne kimono Ľuboška priamo z Japonska. 3,2,1, idem hľadať kimoná pre malúM!

7/13/2016

Stylish moms of Bratislava: Renáta

Renáta (47), mom of Mišo (25) and Max (13)

I am so happy that after all the beautiful, wonderful, mostly new moms and cute kiddos, I can welcome in this series the cheerfully stylish mom and artist, Renáta Ormandíková. And that I was able to photograph her with one of her sons, the visual and musical artist, Mišo. I guess it doesn't matter how long or in what times you are a mom, it is still a ride.

Som šťastná, že po všetkých krásnych, inšpiratívnych a väčšinou nových mamách a milených deťoch, môžem v tejto sérii prívítať hravo štýlovú šperkárku Renátu Ormandíkovú. A že sme sa pri fotení stretli aj s jedným jej synom, výtvarníkom a hudobníkom Mišom. Asi nezáleží na tom ako dlho a v akej dobe ste mamou, stále je to zážitková jazda. Nech sa ľúbi.
How did motherhood influence your wardrobe?
I think that every woman, mother, goes through a few styles in her life, of course unless she is a radical hippie or punk girl, and her style doesn't change with year, she just lives it. My world of personal style evolved with my life periods. At art school I was more laid back and flowy - long shirts, cardigans. At university I had my first child, Mišo, and my student wardrobe was put together form second hand pieces and my own creations, I was trying to be an original mom with an original child - poor guy was a bit overly knitted. I even knitted him a hat that long hair sewn on it, so in the stroller there was a very hairy baby laying.
But probably the main factor in my style evolution is age. I would not wear some of the things I did a few years ago and they seemed to be fine. Probably embarrassment is the measuring value, so I try not to embarrass my sons.

Ako ovyplvnilo materstvo tvoj šatník?
Myslím si, že každá žena-matka si vo svojom živote prejde rôzymi štýlmi, samozrejme ak nie je radikálna hipisáčka alebo punkerka, ktorej štýl sa rokmi nemení a ide si v tom. Môj svet obliekania sa tiež vyvíjal obdobiami v živote. Na ŠUPke som bola viac rozviata - dlhé sukne, svetre. Na vysokej prišlo prvé dieťa, Mišo, a študentský šatník som si vytvárala z kúskov zo sekáčov a vlastnej tvroby, snažila som sa byť originálna matka s originálnym dieťaťom - chudák bol troška vyštrikovaný. Dokonca som mu urobila čapicu, na ktorej boli našité dlhé vlasy, čiže v kočíku ležalo hrozne vlasaté bábätko. Myslím si ale, že hlavnú úlohu v štýle zohráva u mňa vek. Teraz by som si na seba neobliekla veci, ktoré sa mi pred rokmi zdali byť v pohode. Teda trápnosť je asi u mňa to merítko, nech sa za mňa synovia nehanbia.


What's your advice/secret tip for other moms?
Right now, my second son, Max, is hitting puberty (and does not take photos). We'll see how it goes, his wardrobe is mainly comfy: sweats and T-shirts. When my boys were little, there weren't so many brands to choose from. I envy all moms now that can dress up their kids and buy fancy products. Our family is not very much after brands, but I love COS. It is minimalist, so my crazy-kitschy jewellery and accessories Krása vesmírna go well with it.
My favorite shoes are Trippen - they are a bit strange in shape and heel and I like them a lot. Oh and for my son Mišo, or rather his musical alter ego Prezident Lourajder, I have crocheted a few masks in which he performs - he has a summer and winter type too. If someone needs to hide their identity, I am so ready.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Momentálne má môj druhý syn, Max, prichádzajúcu pubertu (a nefotí sa). Uvidíme ako ju zvládneme, oblečenie pre neho je hlavne mäkké - tepláky a tričká. Keď boli moji chlapci malinký, nebol taký výber a značky, ako teraz. Závidím všetkým mamám ako môžu parádiť deti a používať úžasné produkty. Naša rodina nie je moc na značky, ale ja milujem COS. Je to minimalistický dizajn, ku ktorému sa pekne hodia moje divo-gýčové šperky z Krásy vesmírnej
Topánky napríklad nosím Trippen - sú divné či už strihom alebo opätkom a mám ich veľmi rada. Ozaj, a pre syna Miša, respektíve jeho hudobné alter ego, Prezidenta Lourajdera, som vyháčkovala niekoľko kukiel, v ktorých vystupuje - má zimný aj letný model. Ak by niekto potreboval schovať svoju tvár a identitu, som pripravená.


What's your inspiration?
Well, that's hard to define, in my work I am fine with my own fantasy and rich inner world. Colourful, playful, non-conventional, ironic. When getting dressed, it is always about my current mood, though it looks like it is always black since my wardrobe is almost only black.
I have always felt that my inspiration to change things came after being in Paris. We go there a lot and the lightness and creativity that you see on the streets opens my eyes, I love to sit in a cafe and people-watch, it's one big catwalk. I have never been the one crazy after trends, fashion is a part of my life... but here I sit still and admire. If I was rich, thin as a stick and young, all of that would end up in my wardrobe.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
To je ťažké zadefinovať, pri mojej práci si vystačím s fantáziou a bohatým vnútorným svetom. Farebným, hravým, nekonvenčným, ironickým. Pri obliekaní je to na mojej nálade, ale vyzerá to, že nálada je stále čierna, lebo môj šatník je skoro celý čierny. Vždy som ale mala pocit, že ma inšpiruje k zmene cesta do Paríža. Často tam chodíme a tá ľahkosť a kreativita chodiaca ulicami mesta mi otvára oči, milujem sedieť v kaviarni a kochať sa ľuďmi, čo chodia okolo, je to veľká módna prehliadka. Ja som sa nikdy moc neriadila trendami, módu vnímam ako súčasť môjho života... ticho sledujem a obdivujem. Keby som bola bohatá, chudá ako trieska a mladá, všetko by som mala v šatníku.

Renáta is wearing: COS top and cardigan, Stefanel trousers, Trippen shoes, Prada glasses, Krása vesmírna necklace. The scooter is Florenz and the pimped helmet from Kunsthistorische Museum shop.

7/05/2016

Summer weekend, Bratislava


This seems like the perfect summer weekend outfit - when you start with a late brunch, go for a swim, lounge in a cafe/bookshop or park, meet friends for drinks and end the night at a concert/in a club. Well, I don't know if this was Janka's plan, I only caught her at the brunch part, but the comfortable and sexy combination of shorts, body, backpack and hairband would easily do the part.

Toto mi príde ako dokonalé kombo na letný víkend: začnete neskorým brunchom, zbehnete si zaplávať, vyložíte si nohy v kaviarni/kníhkupectve alebo parku, stretnete sa s priateľmi na drink a deň zakončíte na koncerte/v klube. Janku som stretla počas sobotných neskorých raňajok, tak neviem ako jej deň vyzeral ďalej, ale pohodlná a zvodná kombinácia šortiek, bodyčka, batohu a šatky vo vlasoch by taký deň hravo zvládla.

6/29/2016

Stylish moms of Bratislava: Soňa

Soňa (38), mom of Lorianna (3,5)

I remember admiring Soňa for the first time at a friends wedding (in a Rick Owens bluish dress. Yes, we have asked her) and immediately falling in love with her style. She is one of those women easily combining chic, boho, ethno (and local designers like Marcel Holubec or Martin Hrča), all held together by her personal aesthetics. And I love how she is transitioning that same feeling and sense to her adorable daughter, Lori. You can just feel the New York influence there.
When not travelling the world, you can run into her at Kava.Bar coffee place that she co-owns. This is where we have met too, and I am so happy I can share her thoughts and inspirations with you!

Pamätám si, že prvý raz som obdivovala Soňu (a jej tuším modrasté šaty od Ricka Owensa. Áno, boli sme sa spýtať) na svadbe známych, a hneď som sa do jej štýlu zamilovala. Je jednou z tých žien, ktoré s ľahkosťou a nadhľadom kombinujú chic, boho, etno a zdanlivo nekombinovateľné kúsky (a do toho aj lokálnych dizajnérov ako sú Marcel Holubec a Martin Hrča), a všetko to drží dokopy ich osobná estetika a cit. Tá ma na Soni neskutočné baví, ako aj to, že ju teraz prenáša na svoju dcéru Lori. A až sem cítiť vplyv života v New Yorku. 
Ak práve necestuje po svete, naraziť na ňu môžete v kaviarni Káva.Bar, ktorý spoluvlastní a pri ktorom sme sa aj my stretli. Som rada, že vám môžem sprostredkovať jej myšlienky, tipy a inšpirácie.How did motherhood influence your wardrobe?
I think nothing has changed in my wardrobe significantly, even while pregnant, I wore most of my regular clothes. I have probably bought a few pregnancy trousers, that's all. But two changes did happen: I have stopped wearing heels and my shoes HAVE TO be comfortable. And most of my jewellery has been put aside for a longer time. Of course I am not talking about the first few months, when my only worries were big cleavage and nursing bras. In the end I went for layering and this nursing cover helped me too.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Myslím si, že nič zásadné v mojom šatníku sa nezmenilo, dokonca aj v tehotenstve som nosila väčšinu mojich vecí. Tuším reálne som si kúpila pár tehotenských nohavíc, a to je všetko. Ale predsa sú tam dve zmeny: prestala som nosiť opätky a moje topánky musia byť nekompromisne pohodlné. No a väčšina mojich šperkov bola na dlhšie obdobie odložených. Samozrejme nehovorím o prvých pár mesiacoch, keď som naozaj riešila iba veľké výstrihy a dojčiace podprsenky, ale to som sa potom vynašla tak, že som nosila viacero vrstiev oblečenia a celkom mi bodla aj dojčiaca šatka na zakrytie.What's your advice/secret tip for other moms?
I think that every mom has a lot of inner wisdom, so my biggest advice is to listen to one's instinct and trust oneself and one's child. Even more so in a time when there are suddenly countless theories about kids and how to raise them. And just be present at every moment. Also, even when there is no time for anything, you shouldn't forget about yourself and find time for massage, facial or yoga... I would warmly recommend that to every mom, I know I appreciated it.
Regarding shopping, because we travel so much around the world, all our shopping is done there, here in Slovakia I only buy necessities and rather do other activities. I also spend a lot of time in Vienna, where I have a few favorite shops that are owned by inspiring moms: Der Kleine Salon and Minimal Wien. They are small shops with a personal touch, and that's close to my heart. I don't feel good at malls or supermarkets, I always prefer to know the people I buy from, either fashion or food. In Bratislava we always check out Pán Medvedík, we are glad, that this shop is part of the Old town.
Just for inspiration, my tips for shopping in NYC: two of my favorite children shops are abc home and the kids section at Barney's. They are always a step ahead and original, so I love to brows there and go wild with my daugther's toys and books. 

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip pre iné mamy?
Myslím si, že každá matka má v sebe veľa vnútornej múdrosti a moja najväčšia rada je počúvať svoj inštinkt a dôverovať sebe a svojmu dieťaťu. Hlavne v dobe, keď sa s teóriami o deťoch a ich výchove roztrhlo vrece. A byť prítomná v každom okamihu. A napriek tomu, že nie je čas na nič, nezabudnúť na seba a urobiť si čas na kozmetiku, masáž alebo jogu... to by som určite naordinovala každej mame, aspoň ja som to veľmi ocenila.
Čo sa týka nakupovania, tým, že veľa chodíme po svete, všetky nákupy si vybavujem tam, na Slovensku teda kupujem iba nevyhnutnosti a radšej si užívam čas inak. Dosť času trávim vo Viedni, kde mám pár obľúbených obchodíkov, ktoré vlastnia inšpiratívne maminky: Der Kleine Salon a Minimal Wien. Sú to malé obchodíky s veľmi osobným prístupom, čo mi je srdcu blízke. Necítim sa dobre v shopping centrách ani v supermarketoch, vždy preferujem poznať osobne ľudí, od ktorých nakupujem, či už módu alebo potraviny. V Bratislave samozrejme neobídeme Pána Medvedíka, ktorému sa veľmi tešíme, že je súčasťou Starého mesta. 
Len pre inšpiráciu, tipy na nákupy v NYC: moje najobľúbenejšie detské obchody, ktoré by mi úplne postačili, sú  abc home a Barney's. Vždy sú o niečo popredu a originálne, a tak si tam ulietavam aj ja na dcériných hračkách a knižkách.


What's your inspiration?
The biggest inspiration for me is a happy child and happy parents. I love to surround myself with beauty, inspiration and individuality, and I try to raise my daughter this way. Since she has traveled quite a bit with us, I like to dress her in traditional local pieces that she herself chooses, specially if in her mind she connects them with the kids we know there. We sew dolls and clothes together, cook and bake, plant and love to jump on a train and go for a trip. Since I have studied and lived in New York, its women were and still are my big inspiration. They are action packed, make kids a part of their lives and don't make too much fuss about things. Most of the women I know, have more kids, a dog on a leash, and always put together, smiling even when living on the 4th floor without an elevator, and using the subway. They don't always have it easy.
One of those families are friends of ours, they both have their careers, two beautiful kids, raising them without any help while they are enjoying life and traveling, a passion that they combined with another of their passions, their shop. Nathalie is something like my personal shopper, with Lorianna we have got wonderful vintage pieces from her that she has found in different corners of the world.
One of our favorit relaxation spots is Coqui Coqui in Tulum, founded by the also inspiring mother Francesca Bonato. And then I like Jess Brown's dolls, she is another inspiring mom not afraid to pursue her dreams. For us luxury isn't about designer labels, but rather hand made pieces from wonderful materials. I love antiques and things that have a story to tell as well as a story of how we got to them. And the biggest inspiration is that I can enjoy all this with my beloved man and my daughter. 

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Pre mňa je najväčšia inšpirácia šťastné dieťa a šťastní rodičia. Mám rada okolo seba krásu, inšpiráciu a individualitu, a k tomu sa snažím viesť aj moju dcéru. Keďže s nami prešla už celkom pekný kus sveta, rada ju obliekam do tradičných lokálnych vecí, ktoré si sama vyberie, najlepšie, keď si ich rovno spojí s deťmi, ktoré tam poznáme. Šijeme spolu bábiky a oblečenie, varíme a pečieme, sadíme a milujeme sadnúť na vlak a ísť na výlety. Tým, že som študovala a žila v New Yorku, newyorské ženy boli a sú pre mňa vždy veľká inšpirácia. Sú akčné, deti zaradia ako súčať ich života a z ničoho si nerobia veľkú hlavu. Väčšina žien, čo tam poznám, majú viac detí, na vodítku psa, vždy sú upravené a ešte majú aj úsmev na tvári, keď bývajú na 4. poschodí bez výťahu, používajú metro a nemajú to vôbec také ľahké.
Jedna z takých rodín sú naši známi, obaja majú svoju kariéru, dve nádherné deti, ktoré vychovávajú bez pomoci a ešte si aj užívajú život a cestujú, pričom svoje cesty spojii s ďalšou vášňou, ich obchodíkom. Nathalie je už taká moja "personal shopper", mám od nej nádherné vintage veci pre mňa aj Loriannu, ktoré mi zohnala z rôznych kútov sveta. 
Jednou z našich najkrajších destinácií na oddych je Coqui Coqui v Tulume, ktoré založila tiež pre mňa inšpiratívna mamina Francesca Bonato. Mám rada bábiky od Jess Brown, ďalšej inšpiratívnej maminy, ktoré si nebála plniť si sny. Pre nás luxus neznamenajú dizajnérske značky, ale ručne robené veci z krásnych materiálov, milujem starožitnosti a veci, ktoré majú svoj príbeh a aj cestu k ich získaniu. A najväčšia inšpirácia zo všetkých je užívať si toto všetko s mojím milovaným mužom a dcérou.
 
Soňa is wearing: Comme de Garcons trousers and shoes, Pas del calais T-shirt. 
Lorianna is wearing: Superfussy top and trousers from India, Converse sneakers, 
and they both are wearing vintage coats from the Vietnamese tribe Red Dzao.